Journal of Electrochemistry
Quick Search Citation Search   Adv Search
Advance Articles
Current Issue
Journal of Electrochemistry
Official Journal of CSE
·Honorary Editor:Zhaowu Tian
·Editor: Shigang Sun
·Editorial Board
·Email Alert
·RSS
 
Table of Contents
    
Table of Contents

Journal of Electrochemistry  2018,24 (04): 0-
Abstract:
HTML   Full-text: PDF

Articles
    
Acetylcholinesterase Biosensor Platform Based on BP2000 for the Detection of Carbaryl
ZHANG Ming-han1,2, JIANG Jun-qiao3, Ge Jun-jie2, XING Wei1,2*
Journal of Electrochemistry  2018,24 (04): 303-308
Abstract:
HTML   Full-text: PDF

Preparations of Nano-Manganite Loaded Titanium Electocatalytic Membrane Electrode for Phenolic Wastewater Treatment
LI Le1, WANG Hong1,2*, MA Rong-hua1, HUI Hong-sen1, LIANG Xiao-ping1, LI Jian-xin1,3
Journal of Electrochemistry  2018,24 (04): 309-318
Abstract:
HTML   Full-text: PDF

Highly Crystalline Nickel Borate Nanorods as Oxygen Evolution Reaction Electrocatalysts
XU Xi1*, LIU Juan1, WU Hua-zong2, Jiang Wen-jie3*


Journal of Electrochemistry  2018,24 (04): 319-323
Abstract:
HTML   Full-text: PDF


Hybrid Battery-Capacitor System based on LiTi5O12 Anode and PTPAn Catho
SU Xiu-li1,2, DONG Xiao-li1, LIU Yao1, WANG Yong-gang1*, YU Ai-shui1*
Journal of Electrochemistry  2018,24 (04): 324-331
Abstract:
HTML   Full-text: PDF

An Aqueous All-Metal Oxide Asymmetric Supercapacitor with High Gravimetric and Volumetric Energy Densities
JING Xin1,2, ZHANG Xu3, WANG Wei1*, LANG Jun-wei2,3*
Journal of Electrochemistry  2018,24 (04): 332-343
Abstract:
HTML   Full-text: PDF

Complex Coordination Silver Electrocrystallization Mechanism on Glassy Carbon Electrode Surface
HUANG Shuai-shuai, LIU Cheng, JIN Lei, YANG Fang-zu*,TIAN Zhong-qun, ZHOU Shao-min.
Journal of Electrochemistry  2018,24 (04): 344-350
Abstract:
HTML   Full-text: PDF

Assemblies and Properties of Asymmetric Supercapacitors Based on WO3/Carbon Cloth
SHAO Wen-ke, ZHAO Lei, LIU Chao, DONG Yan-ying, ZHU Yuan-jie, WANG Qiu-fan*
Journal of Electrochemistry  2018,24 (04): 351-358
Abstract:
HTML   Full-text: PDF

Preparation and Characterization of Self-Supporting Flexible Nitrogen-Doped Carbon Fabric Electrodes
YANG Bo2, JIN Zhi-hang2, ZHAO Ya-ping1*, CAI Zai-sheng2
Journal of Electrochemistry  2018,24 (04): 359-366
Abstract:
HTML   Full-text: PDF

Electrochemical Performances of Neodymium Doped Lead Dioxide Composite Anode
WANG Hong-hui1*, MA Ming-jie1,2, FENG Jie1, KANG Huang-ya1, HUANG Wen-jie1
Journal of Electrochemistry  2018,24 (04): 367-374
Abstract:
HTML   Full-text: PDF

Influences of Na-Mn Ratio on Electrochemical Performances and Intercalation-Deintercalation Processes of Sodium Ion in NaxMnO2
XIE Yong-chun1, WANG Cheng1, JIANG Fang1, YANG Yang1,SU Jing1,3,4, LONG Yun-fei1, WEN Yan-xuan1,2,3,4*
Journal of Electrochemistry  2018,24 (04): 375-384
Abstract:
HTML   Full-text: PDF

Modifications and Electrochemical Properties of Graphite Fluoride
Zhang Liang1*, Zhang Hong-mei1, Wan Wei-hua1, Wei Jun-hua1
Journal of Electrochemistry  2018,24 (04): 385-391
Abstract:
HTML   Full-text: PDF

Electrochemical Preparation and Photo-Electro Catalytic Properties of Flexible ZnNi/Al-LDHs/Carbon Fibers Composite
TIAN Jing-jing, CHEN Tao, BAO Xing-chen, GAO Meng-xu, YU Ye-xiao, PENG Si-yao, JIN Guan-ping*
Journal of Electrochemistry  2018,24 (04): 392-400
Abstract:
HTML   Full-text: PDF

Latest and Hot Papers
    
Latest and Hot Papers
ZHAN Dong-ping
Journal of Electrochemistry  2018,24 (04): 401-402
Abstract:
HTML   Full-text: PDF

Conference
    
Brief Account on the Editorial Board Conference of Journal of Electrochemistry

Journal of Electrochemistry  2018,24 (04): 403-405
Abstract:
HTML   Full-text: PDF

Author Instruction
    

Journal of Electrochemistry  2018,24 (04): 406-406
Abstract:
HTML   Full-text: PDF

 
More>>  
More>>  
More>>
Journal of Electrochemistry
· Database included
· Celebration
· Read Articles
· Download Articles
Author Center
    · Author Instruction
    · Sample Article
    · Submission Info
Referees center
    · Referees Guidelines
Edit Center
    · Editor Login
    · Editorial office Login
Chinese Chemical Society
Xiamen University
Interface
More>>    
Journal of Electrochemistry
Copyright © 2011 Editorial by Journal of Electrochemistry
Address: xiamen university D mailbox zip:361005 Tel:0592-2181469 Fax:0592-2181469
E-mail:dianhx@xmu.edu.cn
Support by Beijing Magtech Co.ltd  support@magtech.com.cn